Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Беренче кар сочинения


Беренче кар сочинения


??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый. ?лк?нн?рд? кышны ?зл?ренч? ярата. Кайчан я?гырлары бел?н сиб?л?п елап та ала, кайчан тынып кала. ??р кем Я?а ел т?ненд? нинди булса да мог?иза я тылсым к?т?. Кыш безне каты салкыннары бел?н д? куркыткан була. Алар кышкы йокыга талган к?чле им?нн?рне ??м т?з каеннарны к?з?теп, кышкы табигатне ты?лап, саф ?ава сулап кайталар, бала-чагага бик т? кар ?стенд?ге эзл?рне танып бел? ошый. Исемне килешл?рд? т?рл?ндер? бел? к?некм?л?рен ныгыту. Балалар ??р кыш саен ча?гыга басып урманга кил?л?р. Кич? ген? елап торган к?к й?зенн?н кышны? беренче х?б?рчел?ре - шук кар б?ртекл?ре салкын ?авада уйный-уйный тиз арада к?зге коры сары ?л?нне ак юрган бел?н каплаган. Кышны? саран саргылт кояшы карлы бураннар бел?н алмаша, ? бураннарга алмашка каты суыклар кил? - м?гаен, кышны? г?з?ллеге шундадыр. Кар б?ртекл?ре: - Ис?нмесез, укучылар. Кара эн?е йолдызлы к?кт?н суык б?р?, б?тен д?нья ту?ган, тир?н йокыда. Физминут: Без — карлар — очабыз Т?б?нг? т?ш?без. ? сез карны яратасызмы? Сез, кешел?р т?сле, ??рберебез ?зенч?лекле. Мин ?зем турында хик?я язулары турында к?пт?нн?н хыялланып й?рим. ?крен ген? ?ир-с?хн?г? т?шеп Л?зз?тл?неп аны кочалар. Кич? ген? елап торган к?к й?зенн?н кышны? беренче х?б?рчел?ре - шук кар б?ртекл?ре салкын ?авада уйный-уйный тиз арада к?зге коры сары ?л?нне ак юрган бел?н каплаган. ? х?зер т?ркемн?рг? б?ленеп, хик?я т?зеп карагыз. ? аннан со? кошлардай к?т?релеп б?терел?л?р. К?з?т?ч?нлек, игътибарлылык сыйфатлары т?рбиял??. Д?ресне? максаты бел?н таныштыру. Кыш турында инша - Сочинение про зиму на татарском языке Агачлар ?лл? кайчан инде алтын яфракларын койды, авыр соры болытларга т?ренг?н к?к й?зе салкын ?ава бел?н табигатьне каплап алган, ??нлекл?рг? тизр?к ояларына кереп качарга куша кебек, ? кошларны к?н д? ?ылы якка озата. Тик кышны? кояшлы р?х?т к?нн?ре бик каты суык бураннар бел?н д? алмаша. Сихерл?неп ты?лыйм ?ил к?ен. Б?ртекл?рг? кушылып Мин д? биим. Калган иде кичт?н ?ирем Кап- кара, ш?р? булып Та? атканчы ак кар яуган Тал тир?кл?рг? кунып. ?ит?без диг?нд?, ?ил бел?н кит?без, Шунда без ?авада ?илпенеп торабыз. Башта иск? т?шерик ?ле, хик?я нинди ?лешл?рд?н тора? Без беркайчан да бер- беребезг? охшамаган.


Тактада: ап-ак карлар эн?е м?р??нн?р сибел? н?къ мамык т?сле йолдызлар кебек ?емелдил?р елтырыйлар к?б?л?кт?й очалар матур н?фис кечкен? парашютлар сыман куналар б?терел?л?р кояш нурлары юкка чыкты сагындырган IV.


Арган кырлар йокымсырап, Ял сорап юрган япкан. Сорылык ??м кара?гылык баскан д?ньяны... Икенче к?нг? буранны? и?ат итк?н эшл?ре к?рен?: к?ртл?рд? кардан фигуралар, т?р?з?л?рд? хикм?тле биз?кл?р, а елгадагы боз кояшта т?рле т?сл?р бел?н ялтырый. Т?н эченд? буран боз капкачын себертк?н. Шау — шулы к?зд?н со? ?ирем Гуя тынычлык тапкан. Без кар б?ртекл?ре — табигатьне? га??еп ачышларыны? берсе. ?й эше: хик?яне ?йд? бер битк? язып килерг?. Кайсыгызны? хик?ясе матуррак, кызыклырак булыр ик?н? Д?ресне? максаты бел?н таныштыру. ?ил тынган арада ?ирд? ял ит?без. Кыш безне каты салкыннары бел?н д? куркыткан була. ??нлекл?р д? йоклый ояларында, тик кайчан гына кытыршы кар ?стенд? ялгыз тычкан эзл?ре очрый, я кара?гы урман эченд? урман тавыгыны? г?релд?г?н тавышы ишетел?, я тукранны? шакылдаганы я?гырый.

Related queries:
-> презентация по заполнению бланков гиа в 9
Соры ??м дымлы к?з кар астында калды.
-> инструкция по ремонт холодильников samsung

Видео по теме

:
-> конспект заняття по развитию реч на тему без верби калини нема укра ни
Видео недоступно в вашей стране из-за жалобы на нарушение авторских прав, инициатором которой является ООО «Барс-Рекордс».
-> сочинение по картине е в сыромятниковой 6 класса
Шау — шулы к?зд?н со? ?ирем Гуя тынычлык тапкан.
-> бланк о обучении допог
Сиздермич? килеп яуган — Кар шундый сагындырган.
->SitemapБеренче кар сочинения:

Rating: 100 / 100

Overall: 84 Rates